Studentska prijava na sisteme Univerziteta u Tuzli

 

Za prijavu na sistem potrebno je da unesete username i password. 

Studenti dobijaju pristupne podatke pri upisu u prvu godinu studija i to na sljedeći način: 

username: ime.prezime@student.fakultet.untz.ba ili ako postoji student sa istim imenom ime.prezime2@student.fakultet.untz.ba, ime.prezime3@student.fakultet.untz.ba itd...

password: vaš JMB (13 brojeva)

 

fakultet  zamjenite sa skracenicom za Vaš fakultet

Za prijavu na enastavu koristite slijedeće linkove:

enastava.adu.untz.ba

enastava.ef.untz.ba

enastava.erf.untz.ba

enastava.ff.untz.ba

enastava.frmf.untz.ba

enastava.ftos.untz.ba

enastava.medf.untz.ba

enastava.mf.untz.ba

enastava.pf.untz.ba

enastava.pmf.untz.ba

enastava.rggf.untz.ba

enastava.tf.untz.ba

 Za pristup studentskom email accountu koristite

mail.student.untz.ba